Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STRUMIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ  PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2011

 

            Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o Uchwałę Nr LVII/433/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie Programu współpracy gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

 

I. Zlecanie realizacji zadań    

            Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz. 1536) oraz  powołanym na wstępie Programem Współpracy w 2011 r. zorganizowano otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 r. pod nazwą „Dowóz z terenu gminy Strumień uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie” . W celu wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowej Zarządzeniem Nr 1060/2010 z dnia 29 października 2010r. ogłoszono otwarty nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Strumień do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej wnioski w konkursach na realizację zadań publicznych organizowanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Ogłoszenie o naborze zamieszczono na stronie internetowej Urzędu www.strumien.pl oraz na BIP www.strumien.bip.net.pl . Dwie organizacje pozarządowe zgłosiły swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji tj. Klub Ekologiczny „EKO” w Drogomyślu oraz Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego ZOSPRP w Strumieniu. Do składu komisji konkursowej powołani zostali przedstawiciele tych organizacji pozarządowych oraz dwóch pracowników Urzędu.             Na podstawie pkt. V ust. 1 pkt. b) Programu Współpracy zlecono, realizację jednego zadania p.n. „Dowóz z terenu gminy Strumień uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie na kwotę 45 000 zł. Zadanie realizowane było w okresie od 3.01.2011 do 31.12.2011 r.  dowozem objętych było 5 uczniów niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Strumień ( 3 z Pruchnej, 1 ze Strumienia, 1 z Drogomyśla). Zadanie realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie Do realizowanego zdania ze względu na obowiązek zapewnienia przez Gminę uczniom niepełnosprawnym spełnienia obowiązku edukacyjnego nie było wymagane wniesienie wkładu własnego przez organizacje pozarządową. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie stwierdzono wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

 

II. Udzielanie Organizacjom Pozarządowym aplikującym o środki pomocowe pożyczek na realizację zadań statutowych

            Udzielono pożyczki w wysokości 3 900 zł dla Stowarzyszenia „DROGA MYŚL” w Drogomyślu na opłacenie kosztów związanych z organizacją Projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-

 

III. Inne formy współpracy

            Zgodnie z Programem Współpracy na rok 2011, prócz współpracy finansowej, współpraca z sektorem pozarządowym odbywała się również w formie nie finansowej. Na stronie internetowej Urzędu www.strumien.pl wyodrębniono zakładkę „Organizacje pozarządowe”, gdzie zamieszczane są min. ogłoszenia o otwartych konkursach na realizację zadań publicznych, ich rozstrzygnięcia oraz informacje o prowadzonych konsultacjach projektów uchwał. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane były również informacje o organizowanych przez organizacje pozarządowe spotkaniach i imprezach otwartych np. Stowarzyszenie Miłośników Drogomyśla „DROGA MYŚL”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruchna, Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło w Strumieniu i Drogomyślu, Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, Lokalna Grupa Działania „Żabi Kraj” korzystały z tej formy współpracy.

W miarę możliwości organizacje pozarządowe korzystały z salki MGOK na spotkania i posiedzenia oraz udostępniono im na preferencyjnych warunkach  pomieszczenia ZGKiM na prowadzenie działalności statutowej.

            Organizowane były w Urzędzie Miejskim w Strumieniu dyżury i konsultacje doradców LGD „Cieszyńska Kraina” oraz LGR „Żabi Kraj” dotyczące możliwości pozyskania środków zewnętrznych i zagadnień związanych z zakładaniem stowarzyszenia. 

            W celu ułatwienia organizacjom sportowym dostosowania statutów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa zorganizowano 11 marca 2011r. w Urzędzie Miejskim w Strumieniu, wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w Cieszynie warsztaty dla organizacji sportowych dot. potrzeby zmian w statutach organizacji sportowych w związku z wejściem w życie Ustawy o   sporcie. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele LKS „BŁYSKAWICA” Drogomyśl, LKS WISŁA” Strumień, LKS 99 Pruchna.                   Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami piłkarskich Klubów Sportowych ( 9 sierpnia 2011r.) mające na celu przedstawienie proponowanych zmian w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. dotyczącymi finansowania ze środków gminnych dorocznych turniejów piłkarskich.

W ramach współpracy z Cieszyńskim Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego zorganizowano 19 lipca 2011 r w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Strumieniu warsztaty dla organizacji pozarządowych związane z Powiatową Strategia współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w których wzięły udział: MZC Koło Drogomyśl, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruchna, MZC Koło Strumień, Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Strumieniu, Stowarzyszenie Rozwoju wsi Bąków, LKS „Orzeł” Zabłocie, OSP Strumień, Klub Ekologiczny „EKO”.

Organizacje pozarządowe korzystały również z pomocy pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych ze środków z Unii Europejskiej.  

            Urząd Miejski w Strumieniu wspólnie z Klubami Sportowymi zorganizował następujące turnieje: 24 czerwca 2011 r. na boisku sportowym w Drogomyślu Turniej Trampkarzy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, 25 czerwca 2011 r. na boisku sportowym w Bąkowie Turniej Seniorów o Puchar Burmistrza Strumienia, 26 czerwca 2011r. na Boisku Sportowym w Drogomyślu Turniej Juniorów o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej.

            Objęto patronatem Burmistrza Strumienia imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe, których organizatorzy wystąpili o taki patronat (5 marca 2011r. IV Międzynarodowy Turniej Trampkarzy w Piłce Nożnej „Zabłocie 2011” organizowany przez LKS „ORZEŁ” Zabłocie , 12 marca 2011 r. Turniej Halowej Piłki Siatkowej organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Strumieniu. 9 lipca 2011 r. XII Rodzinny Rajd Rowerowy w Drogomyślu organizowany przez Klub Ekologiczny „EKO” w Drogomyślu.

Na wniosek Klubu Ekologicznego „EKO” w Drogomyślu udostępniono na zasadach określonych w Uchwale Nr XLIX/358/2010  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 lutego 2010r. , logo gminy Strumień do celów promocyjnych podczas XII Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Drogomyślu.

Program współpracy gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi został zrealizowany zgodnie z uchwałą Nr LVII/433/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 9 listopada 2010 r. Wykorzystana została cała kwota przeznaczona w budżecie gminy Strumień na 2011 r. na jego realizację.

 

 

Burmistrz

mgr Anna Grygierek

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Król
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2012-02-21 10:23:15
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2012-02-21 10:23:16
Ostatnia zmiana:2012-02-21 10:23:32
Ilość wyświetleń:1822
Urząd Miejski Strumień
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij