Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STRUMIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2012


 1. Wstęp


Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o Uchwałę Nr XII/105/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 września 2011 r w sprawie Programu Współpracy Gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.


 1. Współpraca finansowa


Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz. 1536) oraz powołanym na wstępie Programem Współpracy w 2012 r. ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 1. Edukacji – dowóz z terenu gminy Strumień uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie,

 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizowanie wystaw, festiwali, koncertów, promowanie tradycji regionalnej i lokalnych twórców,

 3. Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - wydawanie ulotek promujących zachowania proekologiczne,

 4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizacja turniejów piłki nożnej o Puchar Burmistrza Strumienia i Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Na podstawie pkt. V ust. 1 pkt. b) Programu Współpracy Gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zlecono, realizację następujących zadań:Zakres

Rodzaj zadania

Podmiot dotowany

Rodzaj

Kwota przyznana

Edukacja

Dowóz z terenu gminy Strumień uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Cieszynie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie

Powierzenie realizacji zadania

45 000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 1. Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

 2. Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Juniorów

o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

 1. Organizacja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Strumienia

LKS „BŁYSKAWICA” DrogomyślLKS „BŁYSKAWICA” DrogomyślLKS „BŁYSKAWICA” Drogomyśl

Powierzenie realizacji zadania
Powierzenie realizacji zadania
Powierzenie realizacji zadania

4 150,00

4 850,00

9 500,00Z własnej inicjatywy Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Zabłocie złożył ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „V Międzynarodowy Halowy Turniej Trampkarzy i Juniorów w Piłce Nożnej Zabłocie 2012”. Udzielono dotacji na wsparcie realizacji tego działalna w wysokości 2 200,00 zł., wkład finansowy LKS „ORZEŁ” Zabłocie do realizacji zadania wyniósł 1 163,59 zł.

 1. Inne formy współpracy


W ramach współpracy poza finansowej na stronie internetowej Urzędu www.strumien.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”, zamieszczane były min. informacje o prowadzonych konsultacjach projektów uchwał. W 2012 r. konsultacji poddano 25 projektów uchwał. Nie wpłynęły do nich żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane były również przesyłane przez organizacje pozarządowe informacje o organizowanych przez nich zebraniach, spotkaniach, szkoleniach i imprezach otwartych.

Organizacje pozarządowe korzystały z pomocy Referatu Rozwoju i Promocji w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych ze środków z Unii Europejskiej. W dniu 30 sierpnia 2012 r. podpisane zostały umowy partnerskie na realizację projektów w ramach  PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013, w ramach  Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”: „Podróż po świecie realnym i wirtualnym w gminie Strumień” – partner projektu Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło w Strumieniu. „Profesjonalny strażak- kursy zawodowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strumień” – partner projektu Oddział Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. „Szyjemy na miarę potrzeb w gminie Strumień – partner projektu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruchna.

We współpracy z Fundacją Collegium Progressus i Fundacją Rozwoju Regionu Rabka zorganizowano 24 kwietnia 2012 r. oraz 30 lipca 2012 r. , indywidualne usługi doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością w III sektorze, w ramach projektu „AKTYWNE KARPADZKIE NGO”. W spotkaniu wzięły udział Stowarzyszenie Miłośników Drogomyśla „Droga Myśl” i OSP Strumień.

W dniu 15 października 2012 r. w Galerii pod Ratuszem odbyły się warsztaty skierowane do osób prowadzących rozliczenia finansowo – księgowe ochotniczych straży pożarnych. Doradztwo zorganizowano na wniosek Urzędu Miejskiego w Strumieniu w ramach projektu „Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego”. Jego liderem jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, zaś partnerem Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Udział wzięli przedstawiciele OSP Zabłocie, OSP Strumień, OSP Bąków oraz Zarządu ZMG ZOSP RP w Strumieniu.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Strumieniu w dniu 19 listopada 2012 r. Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka w ramach projektu „Aktywne Karpackie NGO” przeprowadziła bezpłatne warsztaty z zakresu sprawozdawczości finansowej i obowiązków księgowych stowarzyszeń, w których udział wzięli przedstawiciele OSP Zbytków, OSP Zabłocie, OSP Pruchna, OSP Drogomyśl, OSP Strumień, LKS Błyskawica Drogomyśl, LKS Wisła Strumień, LKS Orzeł Zabłocie, LKS Zryw Bąków oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruchna.

W 2012 r. podjęto Uchwałę Nr XIX.173.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 marca 2012 w sprawie regulaminu korzystania z obiektu Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej, która umożliwia nieodpłatne korzystanie z zaplecza gastronomicznego raz w roku przez działające na terenie gminy organizacje: Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruchna, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Koło Łowieckie, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Sołecka, LKS 99 Pruchna. Użyczano również organizacjom pozarządowym salkę MGOK oraz udostępniono na preferencyjnych warunkach pomieszczenia ZGKiM i Budynku Wielofunkcyjnego przy boisku w Zabłociu na szkolenia i prowadzenie działalności statutowej. Kluby sportowe gminy Strumień bezpłatnie korzystały z boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum im. Powstańców Śl. w Strumieniu oraz z wynajmu Hali Sportowej w Strumieniu na preferencyjnych warunkach.

Objęto patronatem Burmistrza Strumienia imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe min. 17 marca 2012 r V Międzynarodowy Halowy Turniej Trampkarzy i Juniorów w Piłce Nożnej Zabłocie 2012 r. Ufundowano Puchary na V Turniej Amatorskiej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Burmistrza Strumienia w dniu 31.03.2012 na Hali Sportowej w Strumieniu.


 1. Podsumowanie


Cele Programu Współpracy Gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. realizowane były zarówno poprzez wsparcie finansowe jak i poza finansowe. Wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację programu wyniosła 65 700,00 zł. Współpraca finansowa dotyczyła realizacji łącznie 5 zadań, realizowanych przez trzy organizacje pozarządowe.

Współpraca pozafinansowa nakierowana była w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej poprzez wzajemne informowanie się o kierunkach działalności, promowanie działań organizacji pozarządowych, pomoc merytoryczną i szkolenia.


                                                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                                                        mgr Anna Grygierek

Metadane

Źródło informacji:Burmistrz mgr Anna Grygierek
Data utworzenia:2013-02-26 08:14:34
Wprowadził do systemu:Edyta Rusek
Data wprowadzenia:2013-03-28 08:14:37
Opublikował:Edyta Rusek
Data publikacji:2013-03-28 08:15:15
Ostatnia zmiana:2013-03-28 08:15:31
Ilość wyświetleń:1009

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij