Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Uchwała Nr LI.427.2014
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie podziału sołectwa Zabłocie na dwa odrębne sołectwa: Zabłocie i Zabłocie Solanka oraz nadania im statutów

Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.) oraz § 92 ust. 1 Statutu Gminy Strumień, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII.290.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 kwietnia 2013 r. - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na wniosek Burmistrza Strumienia – Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Dokonuje się podziału sołectwa Zabłocie na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Zabłocie i sołectwo Zabłocie Solanka.

§ 2. 1. W skład sołectwa Zabłocie wchodzi część obszaru miejscowości Zabłocie, położonego na terenie Gminy Strumień, po południowo-wschodniej stronie obrębu geodezyjnego Zabłocie.

2. Opis granicy jednostki pomocniczej Zabłocie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W skład sołectwa Zabłocie Solanka wchodzi część obszaru miejscowości Zabłocie, położonego na terenie Gminy Strumień, po północno-zachodniej stronie obrębu geodezyjnego Zabłocie.

2. Opis granicy jednostki pomocniczej Zabłocie Solanka stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Położenie sołectw i ich granice określa mapa stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Nadaje się statut sołectwu Zabłocie stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Nadaje się statut sołectwu Zabłocie Solanka stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W uchwale Nr VI/41/90 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw i osiedla w Gminie Strumień wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w gminie Strumień”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Tworzy się sołectwa Pruchna, Drogomyśl, Zabłocie, Zabłocie Solanka, Bąków i Zbytków.

2. Tworzy się jednostkę pomocniczą miasto Strumień.”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Granice jednostek pomocniczych Pruchna, Drogomyśl, Bąków, Zbytków, Strumień określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. Traci moc § 1 pkt 5 uchwały Nr XXVII/189/04 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nadania nowych statutów jednostek pomocniczych gminy Strumień.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady
Czesław Greń

Załączniki

Zał. Nr 1 do U_LI_427 opis granic sołectwa Zabłocie (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 2 do U_LI_427 opis granic sołectwa Zabłocie Solanka (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik3 mapka podział sołectw Zabłocie (494.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 4 do U_LI_427 Statut sołectwa Zabłocie (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik4a mapka Zabłocie (597.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 5 do U_LI_427 Statut sołectwa Zabłocie Solanka (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik5a mapka Zabłocie Solanka (221.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Król
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2014-08-01 12:48:06
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2014-08-01 12:54:23
Ostatnia zmiana:2014-08-11 13:26:05
Ilość wyświetleń:406
Urząd Miejski Strumień
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij