Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STRUMIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ  PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015

 

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o Uchwałę Nr LII.435.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 września 2014 r w sprawie Programu Współpracy  Gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

I.   Współpraca finansowa

     

Nazwa zadania

Podmiot dotowany

Rodzaj

Kwota dotacji

Udział własny finansowy

wolontariat/

dotacje inne jst

Zakres: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

LKS „Wisła”

w Strumieniu

 

 

Powierzenie realizacji zadania

 

4 610,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Juniorów

o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

 

LKS „Wisła”

w Strumieniu

 

Powierzenie realizacji zadania

 

5 335,00

 

 

 

Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Burmistrza Strumienia

LKS „Wisła” w Strumieniu

 

Powierzenie realizacji zadania

9 940,00

 

 

 

Strażacki Turniej Siatkarski

 

Oddziała Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Strumieniu

Powierzenie realizacji zadania

 

1 650,00

 

 

 

Miejsko – Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

 

Oddziała Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Strumieniu

Powierzenie realizacji zadania

 

1 490,00

 

 

Turniej Mikołajkowy

Stowarzyszenie

Sportowe „DĄB” Dębowiec

Wsparcie realizacji zadania

2 000,00

850,00

1 100,00  dotacja Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Zakres: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

V Strumieński Festiwal Artystyczny SFart Obchody Jubileuszowe

Stowarzyszenie  Form Artystycznych SFART

Powierzenie realizacji zadania

4 000,00

0,01

 

Razem mnożymy radość piknik integracyjny organizowany przez Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska

Wsparcie realizacji zadania

1 980,00

20,00

6 240,00 wolontariat

Organizacja VII Dnia Tradycji, Stroju i Pieśni Regionalnych

Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu

Wsparcie realizacji zadania

1 530,00

1,46

170,00

wolontariat

Gdziekolwiek byłbym nie zapomnę … - ocalić od zapomnienia muzykę naszych przodków

Towarzystwo Śpiewacze Lutnia im. Jana Orszulika w Strumieniu

Wsparcie realizacji zadania

9 000,00

1 000,00

 

Zakres: wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska

Wsparcie realizacji zadania

2 000,00

713,97

2 000,00

wolontariat

 

II.   Współpraca pozafinansowa

 

Podano konsultacjom 26 projektów uchwał Rady Miejskie w Strumieniu.

 

Urząd Miejski w Strumieniu uczestniczył w projekcie realizowanym przez Cieszyńskie Laboratorium Współpracy CieszLAB, który miał na celu wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych. Na terenie gminy odbyły się bezpłatne szkolenia i warsztaty z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządowców:

-    18.02.2015 r. bezpłatne szkolenie z zakresu  pozyskiwania  środków z budżetu gminy, powiatu i województwa oraz poprawa jakości współpracy międzysektorowej, udział wzięło 20 osób,

-    13.04.2015 r. bezpłatne warsztaty dot. współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityki publicznej, aktywności obywatelskiej oraz partnerstwa, udział wzięło 10 osób.

 

Objęto patronatem Burmistrza Strumienia 7 imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe tj.  III Otwarte Mistrzostwa Szachowe o Puchar Żabiego Kraju, VII Otwarty Nocny Turniej Szachowy, III Turniej Skata, Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Burmistrza Strumienia, XVI Rodzinny Rajd Rowerowy w Drogomyślu, V Beskidzki Regionalny Miting Olimpiad Specjalnych w Bocce, Turniej Mikołajkowy w JUDO.

           

Na wniosek organizacji pozarządowych przyznano w 2015 r. 5 nagród  zawodnikom zamieszkałym na terenie gminy Strumień, którzy w 2014 r.  osiągnęli wysokie wyniki sportowe.  

 

Na stronie internetowej i Facebooku Urzędu zamieszczane były informacje o zebraniach, spotkaniach, szkoleniach i imprezach otwartych dot. organizacji pozarządowych.

 

Na preferencyjnych warunkach  użyczano pomieszczenia MGOK i ZGKiM  na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej organizacji pozarządowych. Na organizację imprez o charakterze społecznym mogły one  również nieodpłatne korzystać z obiektów gminnych na zasadach określonych w regulaminach korzystania z tych obiektów w tym z Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej,  „Chaty nad Zalewem” w Zabłociu, Sali Widowiskowej w Bąkowie.

 

Udzielano wsparcia merytorycznego w zakresie  możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej  i innych źródeł krajowych.

 

 

MGOK w Strumieniu współuczestniczył w organizacji imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe  min. takich jak spotkania tematyczne, koncerty, jasełka, turnieje, wystawy poprzez zapewnienie sprzętu nagłaśniającego  i obsługi akustycznej.

 

Kluby sportowe gminy Strumień bezpłatnie korzystały z Boiska Wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Strumieniu i Boiska Ogólnodostępnego przy ZS w Drogomyślu  oraz z wynajmu Hali Sportowej w Strumieniu na preferencyjnych warunkach.

 

III.   Podsumowanie

 

Cele Programu Współpracy Programu Współpracy Gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 realizowane były zarówno poprzez wsparcie finansowe jak i poza finansowe.  

 

Wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację programu wyniosła 43 535,00 zł. Współpraca finansowa dotyczyła realizacji łącznie 11 zadań, realizowanych przez 7 organizacji pozarządowych.

 

Współpraca pozafinansowa nakierowana była w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej poprzez wzajemne informowanie się o kierunkach działalności, promowanie działań organizacji pozarządowych, konsultacje projektów aktów prawa miejscowego oraz pomoc merytoryczną i szkolenia.

 

 

 

Burmistrz

mgr Anna Grygierek

Metadane

Źródło informacji:Burmistrz mgr Anna Grygierek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2016-04-04 10:59:17
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2016-04-04 11:00:00
Ostatnia zmiana:2016-04-04 11:00:09
Ilość wyświetleń:222
Urząd Miejski Strumień
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij