Wyszukaj:
Urząd Miejski Strumień
Strona główna
Twoje sprawy
  Organ uchwałodawczy
•  Rada Miejska
•  Komisja Rady
•  Statut Gminy
•  Plan pracy Rady
•  Uchwały Rady
•  Akty Prawa Miejscowego
•  Protokoły posiedzeń Rady
•  Projekty Uchwał
  Organ wykonawczy
•  Burmistrz
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Miasta
•  Skarbnik Miasta
  Urząd Miejski
•  Regulamin organizacyjny
•  Referaty
•  Oferty pracy
•  Majątek publiczny
•  Kontrole
•  Rejestry i ewidencje
  Jednostki
•  Jednostki budżetowe
•  Zakłady budżetowe
•  Instytucje kultury
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki
  Finanse
•  Budżet Gminy
•  Formularze podatkowe
•  Sprawozdania
  Informacje
•  Wybory prezydenckie 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  Strategia rozwoju
•  Ochrona środowiska
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Plany Odnowy Miejscowości
•  Tablica ogłoszeń
•  Komunikaty informacyjne
•  Współpraca z organizacjami pozarządowymi
•  Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strumień
•  E-PUAP
•  Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego
•  Regulaminy korzystania z obiektów gminy
•  Informacja dla niesłyszących i głuchoniemych
•  DRUKI DO POBRANIA
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi powyżej 14.000 EUR
•  Zapytania ofertowe
•  Przetargi powyżej 30.000 EUR
  Rejestry publiczne
•  Dzienniki ustaw i Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
•  Publiczny dostęp do informacji o środowisku
•  Rejestr instytucji kultury
•  Rejestr szkół i przedszkoli niepublicznych
•  Rejestr żłobków
Statystyki


1871205
od 07 lutego 2007
Organ uchwałodawczy » Statut Gminy

Artykuły
  Zmiana Statutu Gminy
  Statut Gminy