Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STRUMIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ  PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE NA ROK 2014

 

I.                Wstęp

 

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o Uchwałę Nr XXXIX.338.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 października 2013 r w sprawie Programu Współpracy  Gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

II.              Współpraca finansowa  

 

Na podstawie pkt. V ust. 1 pkt. b) Programu Współpracy Gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 zlecono, po przeprowadzeniu procedury konkursowej, realizację następujących zadań:

 

Zakres

Rodzaj zadania

Podmiot dotowany

Rodzaj

Kwota dotacji

Udział własny

Edukacja

Dowóz z terenu gminy Strumień uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno  Edukacyjno Wychowawczego w Cieszynie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie

Powierzenie realizacji zadania

45 000,00

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1.   Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

2.   Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Juniorów

o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

3.   Organizacja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Strumienia

 

4. VII Międzynarodowy Halowy Turniej Trampkarzy i Juniorów w Piłce Nożnej Zabłocie 2014

 

LKS „Orzeł” Zabłocie

 

 

LKS „Orzeł” Zabłocie

 

 

 

LKS „Orzeł” Zabłocie

 

 

LKS ”Orzeł”

Zabłocie 

Powierzenie realizacji zadania

 

 

 

Powierzenie realizacji zadania

 

 

Powierzenie realizacji zadania

 

 

Wsparcie realizacji zadania   

4 150,00

 

 

 

 

4 850,00

 

 

 

9 500,00

 

 

 

2 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Strumieński Festiwal Artystyczny SFart

Stowarzyszenie Form Artystycznych SFart

Powierzenie realizacji zadania

3 000,00

 

Urządzenie i uroczyste otwarcie Izby Regionalnej Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu

Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu Zarząd Główny

Powierzenie realizacji zadania

1 500,00

 

 

z własnej inicjatywy organizacje pozarządowe złożyły 2 oferty realizacji zadań:

 

Zakres

Rodzaj zadania

Podmiot dotowany

Rodzaj

Kwota dotacji

Finansowy udział własny

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska

Wsparcie realizacji zadania

1 000,00

200,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Przygotowanie do druku II części Dziejów Strumienia ks. Oskara Zawiszy – opracowanie wersji papierowej i elektronicznej dla potrzeb bibliotek publicznych, macierzowych, szkolnych, uniwersyteckich oraz członków Macierzy i mieszkańców Strumienia.

Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu

 Wsparcie realizacji zadania

8 000,00

1 500,00

 

III.             Inne formy współpracy

 

W ramach współpracy poza finansowej na stronie internetowej Urzędu www.strumien.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”, zamieszczane są min. informacje o prowadzonych konsultacjach projektów uchwał. W 2014 r. konsultacji poddano 17 projektów uchwał. Nie wpłynęły do nich żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych.   Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane były również przesyłane przez organizacje pozarządowe informacje o zebraniach, spotkaniach, szkoleniach i imprezach otwartych.    

 

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie korzystały ze wsparcia merytorycznego Referatu Rozwoju i Promocji w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej:  

 - Ochotnicza Straż Pożarna w Strumieniu prowadzenie całości  projektu „Remont sanitariatów w budynku remizy OSP w Strumieniu” dofinasowanie 43 093,13 zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Drogomyślu sporządzenie wniosku o płatność, uzupełnienia wniosku, uczestnictwo podczas kontroli projektu „Organizacja obchodów 110 - lecia OSP w Drogomyślu wraz z wyposażeniem salki budynku OSP i zakupem mundurów” dofinansowanie 25 000,00 zł,

- Parafia Rzymsko – Katolicka w Strumieniu prowadzenie całości projektu „Budowa ogólnodostępnego parkingu przy kościele filialnym pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Zbytkowie” dofinansowanie 25 000,00 zł, oraz prowadzenie całości projektu „Zachowanie i ocalenie hełmu na wieży zabytkowego kościoła Św. Barbary w Strumieniu” dofinasowanie 25 000,00 zł

 

Urząd Miejski w Strumieniu był organizatorem spotkań z doradcami i szkoleń:

 

 Rodzaj wsparcia

Organizator

 Tematyka

 Data

 Uczestnicy

Bezpłatne konsultacje

Urząd Miejski w Strumieniu i Ośrodek wsparcia Ekonomii  Społecznej w Biesku Białej

Prawo i księgowość

12.03.2014 r.

LKS ZRYW Bąków, LKS Orzeł Zabłocie, OSP Zabłocie, OSP Strumień.  

Bezpłatne konsultacje

Urząd Miejski w Strumieniu i Ośrodek wsparcia Ekonomii  Społecznej w Biesku Białej

 Prawo i księgowość

17.03.2014 r,

LKS ZRYW Bąków

Bezpłatne szkolenie

Urząd Miejski w Strumieniu i Ośrodek wsparcia Ekonomii  Społecznej w Biesku Białej

 Księgowość

17.06.2014 r.

OSP Pruchna, Towarzystwo Motoryzacyjne Zabytek, KGW Zbytków, Strumieński Klub Futbolu Stołowego

 

 

Urząd Miejski w Strumieniu uczestniczył w projekcie realizowanym przez Cieszyńskie Laboratorium Współpracy CieszLAB, który miał na celu wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych. W ramach projektu przy udziale pracownika Urzędu Miejskiego w Strumieniu zbierane były dane dot. zakresu i form współpracy z gmin powiatu cieszyńskiego w organizacjami pozarządowymi. Organizacje miały też możliwość uczestniczenia w cyklu 6 bezpłatnych szkoleń z zakresu działalności organizacji pozarządowych, konsultacji, zasad rozliczania dotacji, dialogu i partycypacji w zarzadzaniu wspólnota lokalną, tworzenia kreatywności i innowacyjności, tworzenie partnerstw formalnych i nieformalnych.

Użyczano organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach  pomieszczenia MGOK i ZGKiM  na cele związane z  prowadzeniem działalności statutowej. Na organizację imprez o charakterze społecznym mogły one  również nieodpłatne korzystać z obiektów gminnych na zasadach określonych w regulaminach korzystania z tych obiektów w tym z Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej,  „Chaty nad Zalewem” w Zabłociu, Sali Widowiskowej w Bąkowie  

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie korzystały z nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu nagłaśniającego, świateł czy obsługi akustycznej, która zapewnił MGOK w Strumieniu. Z wsparcia takiego skorzystały min.    Towarzystwo Śpiewacze LUTNIA, OSP w Bąkowie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Pruchnej, Klub Ekologiczny EKO w Drogomyślu, , Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło w Strumieniu, Parafia św. Barbary w Strumieniu, Parafia Rzymsko – Katolicka w Pruchnej, Drużyna Harcerska,

            Kluby sportowe gminy Strumień bezpłatnie korzystały z Boiska Wielofunkcyjnego przy Gimnazjum im. Powstańców Śl. w Strumieniu  oraz z wynajmu Hali Sportowej w Strumieniu na preferencyjnych warunkach.

            Objęto patronatem Burmistrza Strumienia imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe min.: Rodzinny Rajd Rowerowy w Drogomyślu, Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Burmistrza Strumienia,

            Na wniosek organizacji pozarządowych przyznano w 2014 r. 4 nagrody  zawodnikom zamieszkałym na terenie gminy Strumień, którzy w 2013 r.  osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Wnioskodawcami byli: Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „REKORD” z Bielska Białej, KS „MOSIR” Cieszyn, Stowarzyszenie Sportowe „Dąb” Dębowiec UKP „UNIA” Oświęcim,

 

IV.            Podsumowanie

Cele Programu Współpracy Programu Współpracy  Gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. realizowane były zarówno poprzez wsparcie finansowe jak i poza finansowe.        Wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację programu wyniosła 79 500,00 zł. Współpraca finansowa dotyczyła realizacji łącznie 9 zadań, realizowanych przez 5 organizacji pozarządowych. Współpraca pozafinansowa nakierowana była w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej poprzez wzajemne informowanie się o kierunkach działalności, promowanie działań organizacji pozarządowych, pomoc merytoryczną i szkolenia.

Metadane

Źródło informacji:Burmistrz mgr Anna Grygierek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2015-04-02 11:18:56
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2015-04-02 11:19:23
Ostatnia zmiana:2015-04-02 11:19:45
Ilość wyświetleń:346
Urząd Miejski Strumień
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij